Arbetsgivare

Vi hjälper våra kunder ta steget mot ökad tillväxt och lönsamhet.

Vi anser att en rekrytering i sig inte är ensam lösning på våra kunders behov. När våra kunder rekryterat eller hyr in en av våra kandidater säkerställer vi därför att samarbetet dem emellan får bästa möjliga förutsättningar för att bli framgångsrikt, långsiktigt och lönsamt. Till skillnad från traditionella rekryteringsbolag tar vi en aktiv roll och ett större ansvar även i introduktionen. Målet är ökad tillväxt både för företaget och människan.

Vi säkerställer detta genom att hjälpa våra kunder arbeta effektivt och strategiskt i alla delar av processen, samtidigt som vi tar ett helhetsgrepp i det praktiska arbetet med att hitta rätt person.

Ett samarbete med oss är indelat i 3 faser:

Uppstartssfasen

Vi arbetar i alla våra samarbeten för att kvalitetssäkra process och strategi tillsammans med våra kunder. Vi erbjuder en fullständig kartläggning av hur de arbetar för att rekrytera, introducera och utbilda nya kollegor. Vi bildar oss en tydlig bild av vad våra kunder behöver, och erbjuder sedan rätt typ av tjänst baserat på det vi anser ger bäst slutresultat. Vi erbjuder att hjälpa våra kunder med deras arbetsgivarvarumärke, deras rekryteringsbehov, onboardingstrategi, tillfälliga resursbehov, samt övergripande rekryteringsstrategi.

Rekryteringsfasen

Under rekryteringsfasen genomför vi en fullständig rekryteringsprocess åt våra kunder. Vi erbjuder både rekryteringar och uthyrning av personal för bemanningsuppdrag eller tidsbegränsade uppdrag. Digital annonsering är standard, likväl som ett stort fokus på uppsökande kontakt med intressanta kandidater som inte aktivt söker jobb idag. Vi har även individuellt anpassade urval baserat på typ av kompetens och roll.

Personlighetstester, kompetensbaserade intervjuer och digital referenstagning är standard i våra rekryteringar, samtidigt som vi också erbjuder anpassade urvalsmodeller för våra kunder.

Lönsamhetsfasen

Efter genomförd rekrytering påbörjas arbetet med att skapa lönsamhet. För att skapa framgångsrika och lönsamma rekryteringar inkluderar vi alltid individuell rådgivning och planering till rekryterande chef inför uppstart. Samtidigt som vi för en nära dialog med den kandidat som ska börja hos er. Vi skapar en tydlig plan första halvåret för att säkerställa att samarbetet mellan våra kunder och våra kandidater är optimerat – och lönsamt.

För att maximera tillväxt, välmående och lönsamhet genom rekrytering behöver hela pusslet läggas på rätt sätt. Vi strävar helt enkelt efter att vara bäst på att lägga pussel.

Låter ju väldigt intressant. Men hur gör jag?

Berätta för oss att ni är intresserade av att stegra era rekryteringar. Under vårt första möte kommer vi fokusera på er verksamhet och hur vi kan hjälpa er öka er lönsamhet med våra strategier för framgångsrika rekryteringar.

Behöver ni hjälp med rekrytering?

Kontakta Stegra