Identifiera och Rekrytera högpresterare

Rekrytera högpresterare

Under 1800-talet insåg Vilfredo Pareto att 20% av ärtskidorna i hans trädgård stod för 80% av ärtorna. Han noterade sedan att 20% av befolkningen i hans hemland Italien ägde 80% av landet. Dessa tankar kom sedan att benämnas Pareto principen – att en liten del av en grupp, befolkning eller organisation står för en stor del av dess ägodelar och framgång.

I undersökningar har det visat sig att toppresterande medarbetare står för den största delen av företags framgångar:

  • Topp 1% av medarbetarna står för 10% av framgången
  • Topp 10% av medarbetarna står för 25% av framgången
  • Topp 20% av medarbetarna står för 80% av framgången

Det finns med andra ord ett mönster i att organisationer och företag har en mindre del av medarbetarna att tacka för en stor del av framgångarna. Faktum är att det i alla typer av roller finns fördelar med att fokusera på att både utveckla, och rekrytera, dem som är högpresterande. Minst skillnad gör det i praktiska roller som tillverkning eller montering, men även där finns en skillnad på hela 50%. Att högpresterande arbetare alltså står för 50% mer produktivitet än genomsnittet.

I roller med lite högre komplexitet, exempelvis gruppchefsroller eller projektledare, ser vi en ökning med 85-100% och för höga chefspositioner med ännu högre komplexitet upp mot 200%. Det finns helt enkelt ett tydligt samband mellan framgångsrika resultat och de medarbetare som hör till gruppen högpresterare. Att rekrytera högpresterande medarbetare innebär alltså möjlighet till en avsevärd effektivisering i produktivitet och resultat.

Värt att notera är även effekten en rekrytering av en högpresterare har på en grupps prestation. Att rekrytera in en medarbetare som är högpresterare ökar effektiviteten hos andra medlemmar med 5-15%. Genom att rekrytera en högpresterare höjs helt enkelt standarden för hela gruppen – med högre resultat som följd.

Identifiera högpresterarna och rekrytera dem

När vi ska rekrytera högpresterande medarbetare behöver vi först veta vad hög prestation innebär för den tilltänkta rollen. Vilka mål har den grupp som medarbetaren ska rekryteras in i? Vad är gruppens syfte? Checka av att ni har det som krävs för att vara ett framgångsrikt team.

För att utvärdera vilka kandidater som har förutsättningar att bli högpresterare när ni rekryterar finns det ett antal egenskaper att fokusera på: inlärningsförmåga, social förmåga, och personligt driv.

  • Inlärningsförmåga handlar om en kandidats förmåga att ta till sig och lära sig nya kunskaper, något som kommer bli allt viktigare i framtiden allt eftersom yrken förändras, försvinner och tillkommer. Genom att rekrytera medarbetare med hög inlärningsförmåga framtidssäkrar ni er kompetens och bygger högpresterande team för framtiden.
  • Social förmåga handlar om en kandidats förmåga att arbeta i grupper, förstå andra människor och få andra människor att följa dem och deras idéer. Det handlar också om en kandidats förmåga att ta ett ansvar för sina relationer för att säkerställa goda resultat för organisationen.
  • Driv handlar om en kandidats vilja att få saker gjort och nå både sina egna och organisationens mål genom att arbeta hårt för det.

Det finns mycket att hämta genom att fokusera på dessa 3 områden när företag ska rekrytera medarbetare. Sannolikt skulle en stor andel organisationer och företag öka deras tillväxt genom ändra sitt fokus från antal års erfarenhet av en viss roll och istället fokusera på att identifiera och rekrytera högpresterare.

Stegra Rekrytering är ett rekrytering – och bemanningsföretag i Sundsvall med fokus på rekrytering, bemanning och rådgivning kring personalfrågor och hur företag kan öka tillväxten genom att rekrytera medarbetare med potential att bli högpresterare. Vi är en långsiktig samarbetspartner med fokus på att hjälpa företag rekrytera eller effektivisera sin rekrytering. Vi hyr ut konsulter inom både bemanning, specifik spetskompetens eller interim. Vi finns fysiskt i Sundsvall men har nationellt fokus. Kontakta oss om ni är i behov av att rekrytera eller hyra in personal, eller om du känner att det är dags att byta jobb och ta nästa steg i din karriär oavsett om det är i Sundsvall eller på annan ort. 

Gillade du detta inlägg? Dela med andra!

Kontakta oss

Redo att stegra er rekrytering?