Rekrytera och bygg framgångsrika team

Så rekryterar och bygger du framgångsrika team

Du har varit där förut. Kanske i grupparbetet under skoltiden eller i projektgruppen på jobbet. Ni är ett gäng människor som ska skapa något, bygga något eller förstå något. Ni ska helt enkelt samarbeta för att uppnå ett resultat tillsammans. Frågan är, är ni ett team med ett mål att nå eller är ni en grupp människor som råkar ha samma uppgifter att utföra?

Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. – Henry Ford

Skillnaden gör skillnaden

Det finns massvis av forskning på människor och hur vi agerar i team. En definition av ett team som hämtats från psykologin beskriver ett team som en grupp på två eller flera personer som är ömsesidigt beroende av varandra för att uppnå ett gemensamt syfte, ofta genom problemlösning, för att i slutändan uppfylla sina egna och organisationens mål. En arbetsgrupp är en enhet som arbetar tillsammans medan ett team är en enhet som samarbetar tillsammans.

Att arbeta med andra människor betyder inte att du arbetar som ett team. Verkligt lagarbete innebär samarbete, kommunikation och erkännande av ett gemensamt syfte. Därför är en grupp mer än bara en samling människor, och inte alla grupper är lag. Lag är i själva verket en mycket speciell typ av grupp genom att de är ömsesidigt beroende av varandras framgång och är fokuserade på både struktur och aktiviteter.

Några frågor för att checka av huruvida ni har förutsättningar att bygga ett framgångsrikt team:

  1. Finns det en äkta övertygelse om att ”vi” – det starka konceptet bakom varje lag – kommer att lyckas eller misslyckas tillsammans, och att ingen individ kan lyckas medan laget misslyckas?
  2. Förstår alla sina roller och sitt personliga ansvar?
  3. Delar teamet en uppsättning värderingar och övertygelser om vad som förväntas av varandra och hur de behandlar varandra?
  4. Är teamet ömsesidigt engagerade i ett övertygande och värdefullt syfte? Vet de inte bara vilken uppgift de måste utföra, utan även den nytta deras arbete kommer skapa?
  5. Slutligen, skapas det tydliga mål utifrån teamets syfte, och finns det tydliga planer kring hur vi ska nå dem?

Att rekrytera till ett befintligt team

En naturlig del i alla team är att människor kommer och går. Det är en konstant process i uppbyggande och omstrukturering. Som arbetsgivare eller rekryterande chef kommer du därför till slut stå inför utmaningen att rekrytera medarbetare till ett befintligt team. Frågan är då, hur gör du för att bibehålla en stark team-anda samtidigt som det kommer in nya människor i teamet?

  1. Skapa en ny kravprofil – använd inte den gamla

Det gäller egentligen alla typer av rekryteringar oavsett om personen ska ingå i ett framgångsrikt team eller inte – men säkerställ först och främst att ni rekryterar det ni behöver inte vad ni haft innan. Fokusera på ert företag och hur ni ska utvecklas de kommande åren och rekrytera kompetens för framtiden. Sedan går det heller inte ersätta personer – så försök inte hitta någon som påminner om er gamla medarbetare. Fokusera på att framtidssäkra kompetensen.

  1. Involvera & engagera teamet

Att tappa en lagmedlem har en påverkan för alla team oavsett roll eller organisation. Säkerställ därför att som i alla förändringar att ni involverar och engagerar teamet i rekryteringen. Glöm dock inte punkt 1. Var tydlig och kommunicera det verksamheten behöver samtidigt som ni lyssnar in på gruppens förslag. Det kan även vara en bra idé att en medlem ur gruppen delta i intervjuskedet.

  1. Fokusera på potential och prestation

För att säkerställa att ni ska fortsätta växa som företag behöver ni få in medarbetare som har potential att bli framgångsrika hos er. Kolla efter inlärningsförmåga, problemlösningsförmåga och målmedvetenhet i er urvalsprocess. Hur sannolikt är det att er nya medarbetare kommer hjälpa teamet nå sina mål och därigenom öka företagets tillväxt?

Att bygga framgångsrika team är inte enkelt, men behöver heller inte vara svårt. Det handlar om en kombination av struktur och syfte. Varför finns vi och hur uppnår vi bäst våra mål?

Stegra Rekrytering är ett rekryterings– och bemanningsföretag i Sundsvall med fokus på rekrytering, bemanning och rådgivning kring personalfrågor och hur företag kan öka tillväxten genom att rekrytera medarbetare med potential att bli högpresterare. Vi är en långsiktig samarbetspartner med fokus på att hjälpa företag rekrytera eller effektivisera sin rekrytering. Vi hyr ut konsulter inom både bemanning,  specifik spetskompetens eller interim. Vi finns fysiskt i Sundsvall men har nationellt fokus. Kontakta oss om ni är i behov av att rekrytera eller hyra in personal, eller om du känner att det är dags att byta jobb och ta nästa steg i din karriär oavsett om det är i Sundsvall eller på annan ort. 

Källor:

https://positivepsychology.com/psychology-teamwork/

https://hbr.org/2011/06/turn-your-group-into-a-true-te.html

 

Gillade du detta inlägg? Dela med andra!

Kontakta oss

Redo att stegra er rekrytering?