Tester vid rekrytering – Vad innebär det?

Tester är en av de vanligaste urvalsmetoderna idag eftersom det ger trygghet, minskar diskriminering och ökar mångfalden.

Ur ett kandidatperspektiv kan tester upplevas som tidskrävande och ibland förstår man inte varför de används. I det här blogginlägget reder vi ut varför vi på Stegra använder tester och varför det är viktigt för oss.

Ett av de viktigaste besluten en organisation tar är vem som ska bli deras nästa medarbetare. Att utvärdera en medarbetare är svårt, en bra kandidat är så mycket mer än ett CV eller en fullgjord universitetsexamen. Kunskap och tidigare erfarenhet är jätteviktig tillsammans med framtida potential, men vad är det som faktiskt förutspår om en kandidat kommer att bli framgångsrik eller inte?

Vad säger forskningen om tester?

Det finns flera utmaningar med att rekrytera. Det är oftast väldigt tidskrävande och det kan vara svårt att veta hur man ska välja mellan många kandidater. Vi människor överskattar oftast också vår förmåga att göra egna personbedömningar, vi tror att vi är rätt bra människokännare men forskning visar att vi oftast väljer personer som är lik oss själva. Att välja rätt person för ett visst yrke handlar ju inte om vem du trivs bäst att prata med vid kaffemaskinen varje dag, det handlar om den som kommer vara bäst på att utföra arbetsuppgifterna, inte bara idag men också att förutse hur den personen kommer kunna utvecklas och växa in i nya roller.

Forskning visar att tester är bra att använda i rekryteringsprocessen för att minska risken att diskriminera eftersom det inte mäter faktorer som exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller ålder. Så genom att använda urvalstester i rekryteringar kan jämställdhet gynnas! Genom att använda sig av tester mäter man personliga egenskaper som är viktiga för att förutsäga arbetsprestation. Att basera sitt urval på att bara titta på CV och personligt brev har visat sig öka diskrimineringen. Tester gör dessutom att du som söker jobbet får möjligheten att visa upp fler sidor av sig själv, inte bara via CV.

 ”Genom att använda sig av tester i rekryteringsprocessen mäter man i stället personliga egenskaper som är viktiga för att förutsäga arbetsprestation”

Genom att använda tester i urvalsprocessen får vi en mer konkret bedömning med mindre risk för fördomar. Två individer som har gått på samma utbildning eller har samma CV ger inte samma typ av kunskap. Vi kan se hur en person agerar och beter sig på ett visst sätt, men för att gå djupare och se varför en kandidat gör så måste vi använda oss av andra metoder. Forskning pekar på att träffsäkerheten ökar när tester ingår i en rekryteringsprocess.

Personlighetstest

Stegra Rekrytering använder sig av testverktyget Alva Labs. Alvas personlighetstest grundar sig på femfaktormodellen. Det är den vanligaste förekommande modellen inom personlighetspsykologi som beskriver hur vår personlighet är uppbyggd. Modellen bygger på fem faktorer som styr personlighetsdrag:

  • Vänlighet
  • Samvetsgrannhet
  • Extraversion
  • Emotionell stabilitet
  • Öppenhet

Varje faktor bryts ner i underfaktorer som alla skiljer sig åt på olika sätt. Femfaktormodellen grundar sig i forskning och empiriska studier där forskare har observerat ett stort antal människors beteenden och därefter tagit fram dessa fem faktorer. För att kunna välja rätt person till rätt tjänst är det viktigt att förstå hur personlighet fungerar, dessutom visar dessa fem faktorer också ha en påverkan av prestationen i arbetet.

När vi på Stegra använder oss av personlighetstester i våra urval är vi noga med att mäta de faktorer som faktiskt har en påverkan på den specifika rollen som våra kunder söker.

Personlighetstestet som våra kandidater får göra grundar sig på femfaktormodellen, består av ca 120 frågor och tar ca 15 minuter att genomföra.

Logiktest

Begåvningstest eller logiskt tänkande test bedömer förmågan att finna sig i en ny situation. Testresultatet indikerar på hur snabbt och enkelt en kandidat lär sig nya saker, använder tidigare kunskaper, ser logiska mönster och sätter sig in i nya situationer.

Testet är ett abstrakt test med olika former, består av 20 frågor och tar ca 15-20 minuter att genomföra.

Gillade du detta inlägg? Dela med andra!

Kontakta oss

Redo att stegra er rekrytering?