Vad är en kompetensbaserad intervju och hur går den till?

Kompetensbaserade intervjufrågor

En kompetensbaserad intervju innebär att rekryteraren ställer frågor om dina egenskaper. Vilka frågor som ställs kan givetvis variera beroende på vilken typ av tjänst du söker men gemensamt är frågor som handlar om dina personliga kompetenser för den aktuella tjänsten.

Kort och gott innebär en kompetensbaserad intervju att du som kandidat beskriver en situation, hur du har agerat och vad resultatet blev. På så sätt kan rekryteraren få en bra bild på hur du agerar praktiskt i olika situationer och om du har rätt färdigheter för tjänsten istället för att få allmänna svar på hur man kan göra eller borde ha gjort.

I en kompetensbaserad intervju kan du få frågor om både din formella kompetens och din personliga kompetens. Om det till exempel är viktigt att vara målinriktad kan frågorna som ställs vara:

  • Beskriv en situation där du har arbetat med uppsatta mål. Hur arbetade du för att nå målet och hur blev resultatet?
  • Ge ett exempel på ett mål du satt upp för dig själv eller dina medarbetare. Tycker du att målen är försiktiga eller ambitiösa?
  • Berätta om en situation när du har motiverat andra. Hur gjorde du? Hur gick det?

Stegra tipsar:

  1. Titta i annonsen på tjänsten som du sökt och försök tänk ut vilka kompetenser som är viktiga för rollen, tex självständig, initiativtagande, målinriktad.
  2. Våga ta tiden på dig att tänka ut ditt svar. Rekryteraren vet att det kan kännas svårt att besvara dessa typer av frågor.
  3. Var konkret! Ge tydliga och detaljrika exempel från händelser från ditt yrkesliv, privatliv eller studietid. Det viktigaste är att du har tagit med dig erfarenheten från den händelsen.

 

Lycka till!

Vill du ha fler tips eller kontakt med oss på Stegra? Hör av dig till Johanna på Linkedin eller på johanna@stegra.nu.

Stegra arbetar med rekrytering, search och onboardinglösningar med fokus på att skapa långsiktigt framgångsrika rekryteringar. Vi anser att en rekrytering i sig inte löser något. Framgång skapas när en ny medarbetare trivs på jobbet och börjar prestera i enlighet med de förväntningar som finns. Utöver att sköta själva rekryteringen säkerställer vi därför att samarbetet mellan våra kunder och deras nya medarbetare är effektivt och lönsamt. Vi skapar långsiktigt framgångsrika rekryteringar.

Gillade du detta inlägg? Dela med andra!

Kontakta oss

Redo att stegra er rekrytering?