Integritetspolicy

Vi på Stegra arbetar för att du som kandidat ska känna dig trygg i att dela dina personuppgifter med oss, och värnar alltid om din integritet. För att göra detta så strävar vi alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, samt att alltid arbeta i enlighet med gällande lag och reglering inom dataskydd. När du som kandidat blir en del av Stegras nätverk genom att skicka in dina uppgifter till hos oss eller söka en tjänst via oss, så vill vi att du alltid ska veta hur, när och varför vi behandlar dina uppgifter. Vi vill också att du alltid ska vara medveten om de rättigheter du har som medlem i vårt nätverk. Stegra behandlar som regel inte dina personuppgifter om du inte gett oss ditt uttryckliga samtycke att göra just detta.

Syftet med vår lagring av personuppgifter är att kunna matcha dig med intressanta jobb, tipsa dig om karriärmöjligheter, samt övrig förenlig verksamhet inom området rekrytering & uthyrning av personal. Du kan exempelvis komma att få e-post eller telefonsamtal från oss där vi tipsar om passande jobb eller karriärmöjligheter.

Stegra Rekrytering AB är personuppgiftsansvarig

Stegra Rekrytering AB, 559233-8858 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Om du som kandidat har frågor eller synpunkter som gäller vår Integritetspolicy, vill veta hur dina personuppgifter hanteras av oss, eller vill utöva dina rättigheter som registrerad är du välkommen att vända dig till oss på Stegra.
Du når oss på e-postadressen: jonas@stegra.nu

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person, direkt eller indirekt.

Personuppgifter som du lämnar till oss:

När du går med i Stegras nätverk genom att ansöka på ett jobb eller skicka in dina uppgifter i form av en intresseanmälan så kommer du att lämna information om dig själv till oss. Detta räknas alltså som personuppgifter som du har lämnat till oss. Denna information är exempelvis uppgifter om namn, e-post, telefonnummer, födelsedatum, nuvarande arbete och/eller titel. Detta inkluderar de ansökningshandlingar som du väljer att skicka in till oss, till exempel ditt CV, personliga brev eller intyg. Vi behandlar endast dina personuppgifter i det syfte som har angetts i det samtycke du lämnar i samband med registrering.

I vissa fall kan det vara så att du som kandidat lämnar mer känsliga personuppgifter till oss, exempelvis personnummer, etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, religiös övertygelse eller facktillhörighet. Vi rekommenderar att du inte lämnar denna typ av känsliga personuppgifter.

Om du ändå väljer att lämna denna typ av personuppgifter kommer de, likt övriga personuppgifter, behandlas med vaksamhet, för att så långt som möjligt värna om din integritet.

Personuppgifter som vi samlar in:

Ibland behandlar Stegra också personuppgifter som vi har samlat in från dig eller tredje part, exempelvis om du vid ansökan eller på annat sätt har valt att hämta dina personuppgifter från din Linkedin-profil. Om du väljer att göra detta får Stegra tillgång till de personuppgifter som du själv valt att uppge på din Linkedinprofil.

I det fall du går vidare i en rekryteringsprocess kan Stegra komma att behandla uppgifter om dig som dina referenspersoner lämnar till oss. Det är även möjligt att Stegra kan komma att behandla resultat från personlighets- och kompetenstester som du genomfört i samband med en rekryteringsprocess.

För vilka ändamål behandlar vi dina persongifter?

Din profil
Din profil skapas automatiskt hos oss när du söker jobb, skickar in spontanansökningar eller registrerar intresse i att ta nästa steg i din karriär. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din profil som kandidat, och därmed kunna matcha dig mot lediga tjänster. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke, något du lämnar då du blir en del av vårt nätverk. Skulle du välja att inte lämna ditt samtycke till denna behandling har vi tyvärr ingen möjlighet att spara dina uppgifter eller matcha din profil mot lediga tjänster.

Referenser och Personlighetstest/testresultat i samband med rekryteringsprocesser

Har vi samlat in uppgifter om dig i samband med referenstagning, alltså från tredje person, så behandlas dessa uppgifter endast med ditt uttryckliga samtycke. Det samtyckte du lämnar gällande personuppgifter gäller alltså även eventuella framtida referenstagningar. Ofta sker våra referenstagningar digitalt via extern part, vilket innebär att exempelvis typ av enhet & IP-adress från referenter och dig som kandidat blir synlig för oss vid referenstagningar.

Om du genomför ett personlighets- eller kompetenstest i samband med en rekryteringsprocess via Stegra kommer vi att behandla resultaten av dessa samt dela testresultaten med relevanta kontaktpersoner på det företag som rekryteringen eller konsultuppdraget avser. Denna behandling, och eventuell komplettering av din profil, sker utifrån ditt uttryckliga samtycke som laglig grund. Genom att registrera dig hos Stegra godkänner du denna behandling.

Nöjdhetsundersökning

Som en del i Stegras utvecklingsarbete kan du komma att få möjlighet att lämna ditt omdöme om oss. Du får då ett mail från vår samarbetspartner Trustcruit där du får möjlighet att besvara ett antal frågor om den rekryteringsprocess du varit delaktig i. Detta är valfritt och du behöver inte svara om du inte önskar. Om du svarar behandlar vi dina svar i syfte att utveckla våra processer och tjänster. Svaren är anonyma.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Som grundregel behandlas dina personuppgifter främst av Stegra som personuppgiftsansvarig. Vi kan dock komma att behöva dela din information i enlighet med nedan.

  • I det fall du ingår i en rekryteringsprocess kommer Stegra sannolikt komma att dela dina personuppgifter med arbetsgivaren som är intresserad av din kompetens, d.v.s. Stegras kund/uppdragsgivare. Exempel på uppgifter som vi delar med oss av är ditt CV, anteckningar från eventuella intervjuer hos oss, resultat på tester och information från referenser.
  • Vi kan komma att dela din information med interna och externa IT-leverantörer. Även andra leverantörer som vi väljer att anlita kan komma att ta del av din information, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra sina åtaganden till oss. Exempelvis leverantör av vårt rekryteringssystem, vår webbplats och leverantörer av personlighetstester.

Hur länge sparar Stegra dina personuppgifter?

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig så kommer Stegra att spara dina personuppgifter under den tid som det behövs för att matcha din profil med nya jobb och intresserade arbetsgivare under tiden du är intresserad av att vara med i vårt nätverk. Det gäller alltså enbart efter att du lämnar ditt samtycke, till det att du väljer att återkalla ditt samtycke.
Notera att Stegra kan komma att behöva spara information om dig i den mån vi är skyldiga att göra så enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter som registrerad hos Stegra:

När du skickat in dina uppgifter till oss så har du rättigheter då det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vill du utöva dessa rättigheter eller har frågor kring detta, vänligen kontakta oss via jonas@stegra.nu

Rätt till tillgång:

Du har rätt att både få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlats, samt information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information.

Rätt till radering av personuppgifter:

Stegra raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Stegra inte är skyldiga att spara dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, förordning och myndighetsbeslut.

Ändringar i Stegras Integritetspolicy

Stegra förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som anges i vår policy ovan. Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt och den senaste versionen läggs ut på www.stegra.nu.

Behöver ni hjälp med rekrytering?

Kontakta Stegra