Rekrytering för ökad tillväxt

För oss på Stegra är det enkelt: medarbetaren är den enskilt viktigaste anledningen i ett företags framgång. Våra kunder tycker detsamma.

Vi anser att olika arbetsuppgifter passar olika människor. Det innebär att det även finns medarbetare som har potential att bli mer framgångsrika än andra i samma roll. Vi arbetar därför med en modell för att bedöma potential och sannolikhet hos en medarbetare att bli framgångsrik i rollen. Målet är att hjälpa både kunder och kandidater att växa.

Vi anser även att det ska vara lätt att utvecklas, och det ska finnas möjlighet för både företag och medarbetare att utvecklas och växa. Faktum är att utveckling är i topp inom anledningar till att människor byter jobb idag.

Var fjärde person (24%) anser att utveckling är den största anledningen till att de valt att byta jobb, samtidigt som forskningen pekar på att människor som byter jobb ofta faktiskt ofta är mer nöjda med sin egen utveckling jämfört med människor som stannar länge hos samma arbetsgivare. Att byta jobb är helt enkelt bra ur flera aspekter.

Evolve or die

Tanken bakom uttrycket evolve or die är enkelt: Företag behöver välja att utvecklas eller välja att avvecklas. Sedan år 2000 har 52% av alla fortune 500 företag antingen gått i konkurs, blivit uppköpta eller helt enkelt försvunnit. Många anser att den digitala utvecklingen är anledningen varför så pass många inte längre finns med i topp. Det lyckades helt enkelt inte utvecklas.

Så människor vill utvecklas så pass mycket att de byter arbetsgivare för att få göra det, och de företag som inte utvecklas väljer istället att avvecklas. Utveckling är helt enkelt nyckeln till både välmående, tillväxt och framgång.

En tillväxtpartner inom rekrytering

På Stegra ser vi oss som en långsiktig tillväxtpartner. Vi hjälper våra kunder anställa medarbetare som passar in och trivs i verksamheten och därmed har potential att utveckla både sig själva och verksamheten.

När vi hittat rätt kandidat skapar vi tillsammans med er en individuell utvecklingsplan i syfte att både skapa en tydlig onboarding och samtidigt sätta rätt fokus direkt. De medarbetare som börjar hos er ska helt enkelt ha tydliga mål och en vilja att utvecklas. Det ska sedan konkretiseras ned i en tydlig utvecklingsplan med fokus på tillväxt för både medarbetare och företag.

Medarbetare med ett högt driv, i kombination med tydlig struktur är nycklarna till framgång. Det är då vi skapar tillväxt på riktigt.

För arbetsgivare För karriär

Behöver ni hjälp med rekrytering?

Kontakta Stegra