Stegra Stories

Stegra Stories är en djupdykning inom ledarskap och rekrytering i Västernorrland. Här kommer artiklar och intervjuer från chefer i regionen att publiceras, där du som läsare får ta del av både inspiration och konkreta tips i hur andra arbetar med rekrytering idag. Varje person som intervjuas kommer i sin tur får välja ut någon de är inspirerade av. På det viset vandrar intervjuerna vidare.

Målet är enkelt – att sprida kunskap, inspiration och att lyfta våra lokala ledare. Heja!

Behöver ni hjälp med rekrytering?

Kontakta Stegra