Intervju med Fredrik Amréus Hammargården

Fredrik är innovatören som är med utvecklar en helt ny typ av integritetsvänlig ansiktsigenkänning. Han är fascinerad av det datadrivna samhället och drivs av att bygga något som faktiskt skapar ett positivt värde. Med en bakgrund inom IT och start-ups delar Fredrik med sig hur Indivd arbetat för att säkerställa att de har marknadsledande kompetens i ett område som växer fram samtidigt som de utvecklar tjänsterna.

Fredrik Amréus Hammargården

Vilka är Indivd?

Vi är ett IT-bolag som utvecklat en lösning för den enorma brist på insikter som butiker, gallerior och stadskärnor har för deras besökare. Vi har skapat en lösning för att hjälpa dem arbeta strategiskt med besökaren i fokus. En teknik som möjliggör att använda kameror för att återidentifiera besökare utan att behandla biometrisk data eller spara personuppgifter.

Eftersom data är bland de mest värdefulla råvarorna som finns idag så arbetar många företag med att samla in så mycket data som möjligt. Därför har det som en motreaktion växt fram en stor privacy-rörelse tillsammans med att GDPR har skapats.  Detta har skapat ett värde för integritet och en marknad för att skapa privacy-vänlig teknik. Vi har skapat en lösning som balanserar behoven för insikter och integritet.

Sedan i somras har Datainspektionen godkänt användningen av tekniken vilket alltid varit en förutsättning för oss. Indivds grund står i en vision om att vi kan utveckla tekniker som både värnar om integriteten, våra mänskliga rättigheter, samtidigt som vi skapar värdet som efterfrågas av marknaden.

Vår lösning täcker ca 90% av behovet av kunskap för butiker, gallerior och stadskärnor medan dagens lösningar kan täcka cirka 16% av behovet. Det är de insikterna och den värdeökning vi kan erbjuda som skapar värdet för vår tjänst.

Hur ser din roll ut på Indivd och hur ser en vardag ut?

Jag arbetar med affärs- och innovationsutveckling. Något jag gjort under många år. Jag tycker innovation är bland det mest spännande man kan arbeta med då det handlar om att lösa utmaningar och tillgodose behov. Min roll på Indivd inkluderar både tjänsteutveckling och mer direkt arbete tillsammans med marknaden. Just i Indivd så har det även blivit mycket GDPR vilket har varit varit väldigt intressant att sätta sig in i.

Att arbeta med affärsutveckling och innovationer handlar mycket om att ha en bred förståelse därför lägger jag ner närmare 50% av min vakna tid till att läsa. Vad som är relevant skiljer sig över tid men i nuläget så är det mycket inom affärsutveckling, tjänsteutveckling och GDPR.

Det intressanta med startups är att allt är blankt och allt måste byggas. I startskedet kan små detaljer helt förändra bolagets framtid. Det kan vara så små saker som formuleringar av ord. Ändras det med någon millimeter så kan det 3 år senare vara en enorm skillnad. Därför så har stort fokus i vår utveckling legat till att bygga upp en förståelse för vad vi bygger och vad som är kärnan av Indivd.

Alla medarbetare vi tar in, tar vi in för ett specifikt behov och de får äga sitt område. De får själva styra upp hur de vill arbeta baserat på vad vi ska utveckla

Du har genom din karriär varit aktiv i olika start-ups och tillväxtbolag. Hur är det att vara ledare i den typen av organisation?

Påfrestande! Eftersom allt ska byggas. Allt ska definieras, organiseras, skapas, och dokumenteras. Generellt har man konstant för lite resurser. Samtidigt som det såklart är väldigt spännande att vara med och bygga något nytt. Jag ser mig inte som en chef, utan vi är en organisation som är väldigt platt och jag är väldigt operativ.

Alla medarbetare vi tar in, tar vi in för ett specifikt behov och de får äga sitt område. De får själva styra upp hur de vill arbeta baserat på vad vi ska utveckla. Vill de sedan bara arbeta på helger så är det helt okej. Vill de testa något nytt så gör vi det. Eftersom de kan deras område bättre än mig så blir det såklart fel om jag ska in och berätta hur de ska göra.

Hur är en bra chef enligt dig?

Det finns massor av personer som inspirerat mig. De jag tycker är inspirerande är personer som agerar, försöker och vågar. Hur de tänker, vad som fick dem att agera, vad de står för och deras strävan över tid. I slutändan definieras vi alla av vad man gör och varför man gör det. Inte vad man ville göra.

Många arbetsgivare uppger att det är svårt att hitta kompetens inom IT-sektorn. Varför tror du det är så?

Utgår man från en fysisk plats så är det direkt svårare. Är man på en marknad som har hög konkurrens så har ger det specifika utmaningar. För oss som teknik-tungt bolag är det svårt att enbart utgå från att man ska hitta den resursen i Sundsvall, eller till och med i Sverige.

Därför har det varit nödvändigt för oss att tänka i andra banor. Vi behövde AI utvecklare och stötte på en av Europas främsta i Sundsvall av slump. Han var bosatt i Ryssland och därför byggt byggt upp vår utveckling där. Idag är vi 4 st på plats i Ryssland, och fram till våren räknar vi med att vara runt 9 personer.

Därför så är det viktigt för oss att vi har ett mångkulturellt synsätt. Något som jag tror att alla behöver ha eftersom Sverige (och alla andra länder) är mångkulturellt. Det blir även vanligare att team och medarbetare befinner sig på olika platser i världen. Jag tror det är avgörande. Fördelarna för oss är att vi rent tekniskt kan verka i Sundsvall hela tiden. Men för att rekrytera den kompetens vi behöver och kunna växa på det sätt vi vill så behöver vi vara diversifierad och utgå från var den kompetensen finns.

Jag tror att det viktigaste företag kan göra är att arbeta med att stärka sitt varumärke. Att vara supertydlig med det företaget står för, visionen och syftet med det man gör

Varför tror du många arbetsgivare har svårt att attrahera rätt kompetens?

Jag tror att det viktigaste företag kan göra är att arbeta med att stärka sitt varumärke. Att vara supertydlig med det företaget står för, visionen och syftet med det man gör. Om man inte om man inte differentierar sig så blir det svårt att attrahera kompetensen man söker. Att arbeta med sitt employer brand bör vara ett fokus i alla verksamheter.

Samtidigt ska man aldrig sminka grisen. Om man står och kommunicerar något så behöver man självklart också leva upp till det. Annars så kommer det bli missförstånd och felrekryteringar vilket är mycket kostsamt.

Hur bygger man som företag upp ett team med en gemensam kultur på distans?

Det är en svår fråga. Vår tjänst är digital och besöker man Indivd så besöker man oss så är det främst i en digital miljö. Vi har kontor i olika länder, har medarbetare med olika bakgrunder och är inte ett svenskt bolag för svenskar. Vi är ett innovationsbolag för privacy.

Vi tror vi har lyckats bygga en gemensam kultur med gemensamma värderingar och en av nycklarna till det har varit tydlighet och kommunikation. Vi använder en chat-tjänst där alla är aktiva, sedan så har vi massvis med webbmöten. Vi regelbundna avstämningar med olika mjukvaror och när vi “ses” så pratar vi inte bara jobb. I och med att vi även har kontor i Kazan i Ryssland så det blir en förstås en form av gemensamhet även där. När vi firar så firar vi tillsammans samtidigt som vi firar separat.

Har du några råd att ge till personer som känner att de vill ta nästa steg i sin karriär?

Det kan såklart vara ett stort beslut beroende på var i livet man är. För min del så är det en fråga om vad jag vill uppnå med mitt liv. Jag skulle säga att det handlar om att fråga sig själv om vad man verkligen vill uppnå. Jag har gjort många saker som jag initialt varit rädd för, haft ont i magen över men det är väl så man utvecklas. Att man gör det ändå för att man anser att det är något som man verkligen vill göra och sedan våga ta steget.

Fredriks bästa tips för att lyckas med sina rekryteringar:

  • Begränsa er inte till där ni har ert kontor
  • Var tydlig med det ni står för och var företaget är på väg
  • Ha en tydlig vision, kommunicera den utåt och lev efter visionen och ert syfte. Då blir det tydligt varför man ska jobba hos er.

Gillade du detta inlägg? Dela med andra!

Kontakta oss

Redo att stegra er rekrytering?