Intervju med Magnus Ydmark

Magnus är skåningen som valde att flytta upp till Sundsvall för att ha närhet till både naturen och stadslivet. Han är landskapsarkitekten som egentligen inte tänkt att bli chef och som nu är ansvarig över 180 personer i Sundsvalls kommuns stadsbyggnadskontor. Som chef följer han värdeorden struktur & kultur och han tror på att leva som man lär.

Magnus Ydmark, Sundsvalls Kommuns Stadsbyggnadsdirektör

Från Skåne till Sundsvall – hur kom det sig att du hamnade här?

Närheten till natur och stadslivet i Sundsvall, plus att vi inom släkten har en stuga i närheten. Vi förälskade oss tidigt i naturen och samhällena här omkring. Det finns en urban känsla av storstad i Sundsvall med bra restauranger och förbindelser söderut. Det är viktigt för mig att ha den kontrasten, både stadsliv och nära till naturen. Där har Sundsvall ett väldigt bra utgångsläge. Vi bestämde oss att om tillfället dyker upp så flyttar vi hit.

För mig som är verksam inom stadsutveckling tyckte jag Sundsvall var jätteintressant. Det är en stad i tillväxt där mycket byggs och det finns ett tydligt driv att utveckla staden. Kombination av närheten till våra två stadsberg, närheten till naturen och vår stenstad triggade mig att få vara med och utveckla staden. Tjänsten kom ut och jag fick möjligheten.

Vad innebär det att vara Stadsbyggnadsdirektör?

Stadsbyggnadsdirektör kan ha många olika titlar och innefatta olika områden på olika kommuner. Sundsvall har ett stort stadsbyggnadskontor på cirka 180-220 medarbetare beroende på säsong, med ansvar över parker, skog, trafik, gator, parkeringar och även formella beslut som strandskydd, lantmäteri och bygglov. Både hands-on i frågor som gatsopning och ombyggnationer och väldigt strategisk i hur staden ska utvecklas. Där finns det nu en tydlig ledstjärna i den vision som kommunen har tagit fram med sikte på år 2060.

I min roll är det viktigt att vara spindeln i nätet och länka samman helheten. Jag gillar balansgången där vi ser till att det byggs både vackert och funktionellt. Det är också viktigt för oss att inte vara alltför fyrkantig men heller inte släppa fyrkanten helt. Vi ska hålla rollen som myndighet och ha lagstiftningen att luta oss mot.

Vad har varit dina fokusområden sedan du klev på rollen under förra året?

Att arbeta med förändring. Det fanns ett internt begär att få prova nya arbetssätt. Att hjälpa den processen framåt var en viktig del. Det passar mig bra då jag är en engagerade och nyfiken person som gärna ser förändring. Samtidigt värdesätter jag struktur. Struktur och kultur är två viktiga aspekter i mitt ledarskap och i den roll jag har.

Vad innebär de orden för dig, struktur och kultur?

Kultur handlar om hur vi är mot varandra och även mot andra. Hur ser vi på nytänkade och förändring? Har vi en öppen dialog med varandra där vi kan både kritisera och lyfta varandra? Hur arbetar vi med feedback? Sitter vi i isolerade öar eller kan vi gå över gränser gemensamt? Kultur handlar om de mjuka värdena som styr hur vi är som grupp. Jag vill att vi ska vara föränderliga, trovärdiga och pålitliga. I det uppdrag vi har kan vi inte svänga för snabbt då det ofta är långa processer. Därför är pålitlighet och trovärdighet väldigt viktigt.

Struktur handlar om de andra bitarna. Som kommun arbetar vi mycket med styrdokument och desto fler styrdokument vi har desto mer måste vi ha koll på dem och se till att de implementeras. När man tar fram ett styrdokument måste det finnas en implementeringsplan. Många kommuner tappar själva implementeringen. Där vill vi inte vara. Struktur och kultur handlar om att båda agera och implementera, samtidigt som vi är pålitliga och trovärdiga. Värdeord som dessa blir lätt hyllvärmare och bara fina ord. Det är viktigt att fylla orden med innehåll. Det tar tid och det är viktigt att se långsiktigt och vara uthållig.

Hur har du arbetat för att skapa den kultur du vill ha?

Jag tycker det är väldigt viktigt att agera som förebild. Som chef måste jag visa och stå för det sättet jag förespråkar att organisationen ska vara. Jag försöker lyfta det arbete andra gör inom gruppen. Att bygga stolthet inom kommunen är viktigt. Många har tyvärr fortfarande en negativ bild av kommunen som grå och inte särskilt spännande . Idag är det helt annorlunda mot för tidigare. Jag tycker det är viktigt att som chef kunna vara både medial och pedagogisk. Att kunna lyfta och förklara saker på ett tydligt sätt. Jag använder exempelvis instagramkontot @stadsbyggnadsdirektoren för att lyfta fram det som är viktigt och som jag tycker är bra.

När det gäller förändringsarbete och kultur inom en organisation är det viktigt att förstå att det inte går att göra någon enstaka aktivitet någon gång per år utan du måste arbeta med det kontinuerligt. Tidigare fanns det en förvaltningsdag en gång per år där alla inom vår organisation träffades för sociala aktiviteter. Det går inte att bygga kultur på en dag per år, så nu arbetar vi månadsvis med en frukost där vi alla samlas. Just nu är allt digitalt, men tidigare samlades nästan hela organisationen för information, frukost och aktiviteter.

Vad tycker du är det bästa med att arbeta med ledarskap?

Att lyfta andra människor. Att se stoltheten när någon uppmärksammas för deras arbete. När man ser det är det väldigt kul att vara ledare. Att göra skillnad för andra människor genom att lyfta deras arbete och det jobb de utfört var det som en gång förde mig in i chefsyrket.

Jag har aldrig haft som dröm att vara chef egentligen. Jag utbildade mig till landskapsarkitekt och det var mitt fokus och mål. När jag kollar tillbaka har jag dock alltid sökt möjligheter att göra skillnad. Jag har fått utlopp för mitt engagemang i allt från föreningslivet till mitt fackliga engagemang och roller som projektledare. Alla dessa olika uppdrag är resultatet av mitt engagemang för att göra skillnad. Det engagemanget och den viljan förde in mig i banan att bli chef. Det är även tack vare bra chefer som jag själv har haft genom åren som har inspirerat mig och fått mig att utvecklas och att själv vilja bli chef.

Hur skulle du beskriva dig som chef?

Väldigt prestigelös och engagerad med förmågan att bygga både struktur och kultur. Jag vill verkligen göra skillnad. Göra ett bra jobb och göra samhället bättre. Skapa mer hållbara samhällen. Jag sätter inte mig själv på höga hästar. Vi har ett uppdrag att utföra och vi är ett team som gör det. Jag tycker det är väldigt viktigt att kunna lyssna in andra, både inom och utanför organisationen. Återigen, kultur och struktur är en väldigt stor och viktig del i hur jag arbetar. Sedan när det gäller ledarskap så vill jag lyfta att man aldrig är en färdig chef. Du måste alltid vilja utvecklas och lära dig mer. Chefsskap måste hela tiden tränas.

Jag tycker det är viktigt att vara den chefen du själv vill vara. Var ärlig mot dig själv och bestäm hur du vill vara som chef. Det är lätt hänt att man inspireras av andra och vill vara likadan. Det kan vara bra, men det är viktigt att hitta sin egen grundtrygghet, då blir det ofta bäst. Man kan självklart inspireras av andra men tänk först ut vem du vill vara och vem du är, och kommunicera det utåt. Det är viktigt för att vara hållbar som chef långsiktigt.

Hur är en bra chef enligt dig?

Något jag förväntar mig, som även speglar sig i mig, är engagemang. Jag förväntar mig att mina chefer visar ett engagemang. Att jag kan se det hos dem. Detta gäller även de chefer som jag själv är chef över. Saknas det engagemang för det du ansvarar över så kommer det inte fungera. En bra chef måste se helheten och inte bara se sitt eget. Du måste kunna agera i mellanrummen och balansera kraven på både leverans och utveckling av gruppen.

Vissa chefer är väldigt bra på att säkerställa en bra leverans av det gruppen ska uppnå, men samtidigt faller gruppen sönder. Sedan finns det dem som fokuserar för mycket på gruppen och istället inte uppnår de resultat som behövs. Det är viktig att ha balans mellan leverans och utveckling. En återspegling i kultur och struktur. Du ska veta vad som behöver levereras och när det ska levereras, samtidigt som du har förmågan och viljan att arbeta med gruppen och deras utveckling.

Hur har corona påverkat dig och ditt ledarskap?

Jag tycker det handlar om att ställa om istället för att ställa in. Mycket utförs på distans idag. Det är betydligt färre medarbetare på plats, och vi har valt att genomföra digitala möten. I samband med månadsfrukostarna utför vi även en enkätundersökning digitalt. Vi införde tidigt frågor kring hur medarbetarna upplever distansarbetet, och det har visat sig att den största utmaningen är just den sociala aspekten. Kontakten med varandra försvinner och det medför utmaningar som ledare. Det är viktigt att agera därefter och inte vara kvar i samma hjulspår. Ändras omgivningen måste man som chef våga testa andra lösningar.

66% av medarbetarna lyfter dock att gärna arbetar hemifrån någon dag i veckan även i framtiden.

Du har lång erfarenhet av kommunalt arbete och ledarskap inom kommun. Hur tror du det skiljer sig mellan den typen av verksamhet och näringslivet när man ska rekrytera?

Egentligen tror jag inte det är någon större skillnad. Många kommuner har fastnat i en självbild av hur en kommun bör vara. Oavsett var jag arbetar vill jag rekrytera en person som har engagemang och som vill göra skillnad. Vi har vårt uppdrag, andra arbetsgivare har andra uppdrag. Det viktiga är att hitta personer som vill göra samma sak och visar att de vill göra skillnad.

Jag tänker mycket på hur vi framhäver kommunen. Vilka ord och vilket språk vi använder. Där har kommuner legat efter. Hur kan vi väcka intresse och vilken bild av kommunen skickar vi ut? Varumärket hos en kommun är speciellt. Många har en förutfattat bild av kommuner och vårt arbete, vilket kan vara tufft ibland. Men återigen så handlar det om en vilja att hoppa på vårt uppdrag och att de visar ett tydligt engagemang.

Vad innebär en framgångsrik rekrytering för dig?

En framgångsrik rekrytering är när vi lyckas hitta den person som bäst passar våra behov. Ett vanligt misstag jag tycker många gör är att de inte tänker igenom exakt vad de behöver. Kanske speglar chefen sig själv när de ska rekrytera istället för att ta sig tiden och tänka igenom vad de verkligen behöver. För att skapa en framgångsrik rekrytering behöver du lägga ner tiden och göra jobbet.

Vad innebär onboarding för dig?

Onboarding handlar om hur det känns när du kommer in på en ny arbetsplats. Är gruppen nyfiken på personen? Delar andra med sig? Det är väldigt viktigt med välkomnandet. Här kommer kulturbyggandet in. Om målet är långsiktigt bra rekryteringar måste man ha byggt upp kulturen rätt. Det ska vara en hälsosam och trevlig arbetsplats där människor bryr sig om varandra.

Hur såg din onboarding ut här på kommunen?

Det är speciellt när man kommer in som chef i denna typ av organisation. Som stadsbyggnadsdirektör förväntas det att jag ska ge ett avtryck med nya förslag och idéer samtidigt som jag ska in den befintliga organisationen. Onboardingen i ledningsgruppen har varit väldigt fin. Ledningsgruppen inom stadsbyggnadskontoret som jag ansvarar över har också varit väldigt välkomnande, likväl övriga direktörer i organisationen.

Det som verkligen har värmt mig ända sedan jag började här är dock medarbetarna. De har tagit sig an förslag och de värderingar jag står för. Det har sedan start funnits ett stort fokus på samarbete och nytänkande. Som person är jag både väldigt social samtidigt som jag är introvert. Därför är det sociala spektrat i hur vi är som organisation viktigt för mig. Det är viktigt för mig att känna att jag landar på en plats där jag både får utveckla och utvecklas. Jag har sedan min start här tagits emot väldigt väl.

Jag använder själv ett uttryck min mormor lärde mig. PACE – Positive Attityde Changes Everything. Jag försöker se positivt på allt.

Har du några råd att ge till personer som känner att de vill ta nästa steg i sin karriär?

Jag använder själv ett uttryck min mormor lärde mig. PACE – Positive Attityde Changes Everything. Jag försöker se positivt på allt. Det handlar inte om att vara naiv utan att se alla möjligheter. Våga ta steget! När du är osäker på om du klarar en viss uppgift så får man tänka att det löser sig och våga prova. Var tydlig med vad du vill.  Stå för det och den du är. Sedan är det viktigt att bygga nätverk. Använd dig av LinkedIn och andra sociala medier. Se till att ha kontakt med rätt personer.

Slutligen vill vi gärna ta del av dina bästa tips för att lyckas med sina rekryteringar.

  • Bygg arbetsgivarvarumärket, visa tydligt vilka ni är och vad ni står för.
  • Arbeta med kulturen och säkerställ att den speglar det ni visar utåt. Att ni visar verkligheten.
    Dessa två punkter är grunden i att kunna rekrytera framgångsrikt. När punkt 1-2 är på plats:
  • Skapa en bra annons. Bra bildmaterial och tydliga texter. Hitta sätt att få spridning på den. Undvik floskler.
  • Var gärna flera som träffar kandidaten. Då får kandidaten träffa flera personer och ni får flera infallsvinklar.
  • Spegla inte dig själv. Det är lätt att rekrytera någon som är lik dig. Fokusera på vad ni verkligen behöver.

Gillade du detta inlägg? Dela med andra!

Kontakta oss

Redo att stegra er rekrytering?