Hyr en konsult

Öka er tillväxt

Vår konsultlösning är en flexibel form av konsultlösning där ni helt enkelt hyr in en medarbetare under en viss tid. Vi genomför en fullständig rekryteringsprocess med fokus på att identifiera den mest lämpade konsulten för er. 

Ni har alltid möjlighet att erbjuda anställning till våra konsulter efter uppdragsperiodens slut vilket innebär att både ni och konsulten får längre tid på sig att lära känna varandra innan en eventuell anställning hos er. Att rekrytera en konsult upplevs ofta som en väldigt trygg rekrytering då ni redan lärt känna varandra under uppdragsperioden. 

Kostnaden för konsulten beror på profil och uppdrag och faktureras per timme i en samlad faktura månadsvis. 

Behovsanalys

Tillsammans med er går vi igenom ert resursbehov för att därefter skapa en konsultprofil vi använder som grund i urvalsarbetet. Vi går även igenom uppdragsperioden samt om det finns möjlighet till anställning hos er på sikt. 

Attrahera & kontakta

Baserat på den konsultprofil vi skapat tillsammans med er påbörjar vi arbetet med att annonsera i rätt kanaler och att kontakta personer med rätt profil för er.   

Urval

I urvalsarbetet fokuserar vi på att bedöma vilka kandidater som har högst potential att bli högpresterande hos er. 

Presentation

När vi arbetat igenom urvalet presenterar vi ett antal kandidater som ni sedan får träffa hos er. 

Referenstagning & beslut

När ni valt ut vilken kandidat ni vill gå vidare med genomför vi referenstagning och anställer därefter konsulten hos oss. Konsulten påbörjar sedan uppdraget hos er enligt överenskommet startdatum.  

Kontakta oss

Redo att stegra er rekrytering?